Pasimokome

Pasimokome - personlig tilpassede veiledningstjenester, klubber og annen tilleggsutdanning for klasse 0-12. for studenter og voksne eksternt