Trakiečio kortelė

Dette kortet er en innsats for å fremme den grønne banen, bruke kollektivtransport og redusere gapet mellom befolkningen.